English
homeimg

Familie

Voor de familie is het een moeilijke opdracht om hun moeder, vader of partner te laten opnemen in Huis Perrekes. Meestal voelen ze zich onmachtig, triestig en schuldig. Wie is hun partner, moeder of vader nu? De rollen zijn veranderd: partner, moeder of vader wordt zorgenkind.
Wij vinden het belangrijk om hierover met familieleden te spreken, om te luisteren naar hun angsten en noden. Wij achten het ook noodzakelijk voor een goede (samen)werking dat familieleden mee werken vanuit dezelfde visie. De familie brengt het levensverhaal, wij trachten te begeleiden in de lijn van voorgaande levensfasen, als het kan aansluitend, een continuüm vormend. We proberen de bewoners te begeleiden door verder te bouwen op het verhaal dat we van hen zelf en van hun familieleden en vrienden ontvangen.
Opdat een vertrouwensrelatie kan ontstaan en groeien, vinden er regelmatig formele en/of informele familiegesprekken plaats. Dit kan zowel op initiatief van de familie als van het begeleidend team.

Recent werd er een partnergroep opgestart waarbij partners van huidige en overleden bewoners elkaar kunnen ontmoeten en steun kunnen vinden bij elkaar.

back
webmail
© 2015 Thomas Vleeshouwers