Vacatures

dagdienst

nachtdienst

kinesitherapeut 

poetsdienst

danser en/of danstherapeut

Leven tot het einde

bij u thuis

Omdat mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis willen wonen, is er het zorgvernieuwingsproject OPMAAT.

overdag bij ons

In de Villa en het Ingepakt huis  komen een tiental mensen tijdens de dag samen om te genieten van elkaars gezelschap en van activiteit op ieders maat.

logeren

De Villa is een open huis waar een brug gemaakt wordt tussen thuis wonen en permanent wonen.

permanent wonen

In elk van de drie huizen van Huis Perrekes wonen en leven een vijftiental mensen samen tot op het einde van het leven.

 

Visie

Een visie of zienswijze laat ons toe verder te zien dan ons blikveld reikt en stelt ons in staat om te reflecteren over hetgeen we op het eerste zicht niet zien.

We gaan ervan uit dat personen met dementie over een rijk en intens innerlijk leven beschikken. Elke ervaring bevat een individuele waarheid en deze waarheid onthult een individuele beleving. Elk levensverhaal is uniek en nodigt de ander uit om te luisteren en stil te staan bij eigen verlangens, angsten en sterfelijkheid.

Het wiegbed

Film

Het wiegbed is een bed waar mensen rust kunnen vinden,  gewiegd kunnen worden of zelf kunnen schommelen. Het verbindt wie slaapt met wie wiegt. Dit uniek bed maakt ook de laatste fase van het leven zo comfortabel mogelijk voor alle betrokkenen.

expertise

Huis Perrekes toont vanaf het prille begin de ambitie om een zorgkader te ontwikkelen vanuit een breed, ethisch, socio-cultureel en ruimtelijk perspectief.

Daarvoor gaat Huis Perrekes de dialoog aan met alle betrokkenen en met maatschappelijk verantwoordelijken als steeds hernieuwde aanzet om het concept verder te laten evolueren, te verrijken en vruchtbaar te maken voor in wonen geïntegreerde zorg.

familie

Familie en vriendenkring staan voor de moeilijke opdracht om te kiezen voor de gepaste professionele begeleiding van moeder, vader, partner en vriend.

Betrokkenen, onder wie mantelzorgers, voelen zich vaak schuldig, onmachtig, moe en triestig. De rollen zijn veranderd: partner, vriend, moeder of vader is zorgenkind geworden.

medewerkers

Elk huis evenals de Villa heeft een autonoom, multidisciplinair samengesteld team dat interdisciplinair functioneert.

Elk team wordt aangestuurd door een verantwoordelijke en bestaat uit zorgkundigen en verpleegkundigen, een ergotherapeut, orthopedagoog, muziektherapeut, kinesitherapeut en huisarts. Het wordt logistiek ondersteund door verantwoordelijken voor schoonmaak en onderhoud van huis en tuin.

In verbinding

(…) Dat het de kunst is
goed te dragen, een ritme te vinden samen balans
te bewaren zagen we daar; het moet een soort
wiegen zijn dat de angst voor het laatste

verdrijft. in beweging blijven
desnoods pas op de plaats.

 

uit: ‘De buigzaamheid van steen’, De kunst van het dragen, 2005.
Hester Knibbe