English
homeimg
Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie

Wij gaan ervan uit dat personen met dementie over een rijk en intens innerlijk leven beschikken. Wat zij ervaren bevat een individuele innerlijke waarheid en deze innerlijke waarheid onthult een individuele beleving.
Elk verhaal is uniek en nodigt de Ander uit om te luisteren en stil te staan bij eigen verlangens, angsten en sterfelijkheid.

Huis Perrekes bestaat sinds 1986 en overkoepelt drie huizen voor telkens 15 personen met dementie.
De zorg en de begeleiding in Huis Perrekes wordt gegeven binnen de context van kleinschalig, genormaliseerd wonen voor personen met dementie – een zo gewoon mogelijk huis in een gewone straat in een gewoon dorp
In ons taalgebruik kiezen wij ook bewust voor het woord ‘Huis’. Hiermee bedoelen wij het samenspel van materiële en immateriële omgeving dat de bewoners containt, vasthoudt, draagt en loslaat.
Het ‘Huis’ beschermt en ondersteunt, het nodigt uit om zo lang mogelijk een betekenisvolle rol in het leven te blijven spelen.
Wij kijken in Huis Perrekes naar dat wat is en niet enkel naar dat wat er niet meer is en/of beschadigd is.
In de beleving en de zorg trachten wij aan te sluiten bij voorgaande levensfasen. Door daarbij nadrukkelijk de familie te betrekken willen wij een continuüm vormen met dat wat voor de persoon met dementie ‘thuis’ en ‘waardigheid’ betekenen.
Zoals een familielid het zei: ‘Het was alsof Huis Perrekes een verlengstuk van ons huis geworden was.’

Wij omschrijven onze houding als ‘afwezig/aanwezig zijn’ – ruimte maken om dat wat nog kan te laten zijn, er te zijn als het niet meer kan.

back
webmail
© 2015 Thomas Vleeshouwers