English
homeimg homeimg

Project Cera: ‘Samen dragen op maat van de persoon met dementie’

Om de ontschotting en vermaatschappelijking van de zorg voor kwetsbare ouderen te stimuleren, dienden we een project in bij Cera. We maken deel uit van de zeven geselecteerde organisaties. Met de steun van Cera en onder begeleiding van Lucas (Interdisciplinair kenniscentrum K.U.Leuven voor zorgonderzoek en consultancy) ontwikkelen we een model dat zorg, ondersteuning en begeleiding impliceert op maat en in het ritme van de persoon met dementie, ongeacht waar hij/zij verblijft. Hierbij wordt uitgegaan van multidisciplinair en dienstoverschrijdend overleg waarbij alle betrokkenen uitgenodigd worden.

back
webmail
© 2015 Thomas Vleeshouwers