English
homeimg

Teams

Elk huis heeft een autonoom functionerend multi- en interdisciplinair team met een eigen huisverantwoordelijke. Een team bestaat uit zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, opvoeders, een muziektherapeute, een kinesist, een huisarts, een poetsvrouw, een klusjesman en een tuinman. Ieder observeert, ziet, luistert en brengt in vanuit eigen deskundigheid, beleving en ervaring, rekening houdend met een gemeenschappelijke visie. Al deze observaties worden samengebracht op regelmatige overlegmomenten (dagelijkse briefings, wekelijkse teamvergaderingen, informele briefings) zodat er begeleidingsafspraken gemaakt kunnen worden op maat van elke bewoner en zijn of haar familie. Zo trachten we een veilig en gestructureerd kader te creëren waarbinnen iedere bewoner maximaal in zijn mogelijkheden gestimuleerd wordt en waar nodig ondersteuning krijgt.

In de specifieke context van kleinschalig genormaliseerd wonen bewegen we als hulpverleners continu tussen zo autonoom en zo betrokken mogelijk. Het zoeken naar een professionele, evenwichtige houding is een boeiende uitdaging en evenwichtsoefening. Goede zorg en begeleiding verlenen op maat en in het ritme van mensen met dementie en hun familieleden kan niet los worden gezien van goede zorg en begeleiding op maat en in het ritme van elke professionele medewerker.
Naast de regelmatige overlegmomenten kent Huis Perrekes sinds 2008 het project 'Luchten'. Dit staat open voor elke medewerker die er gebruik van wil maken. Luchten biedt momenten van verpozing en ontspanning. Het project schept ruimte om elkaar vanuit dezelfde bekommernis maar in een ander verband te ontmoeten in maandelijkse workshops. Er wordt gewerkt in vaste groepjes van maximaal twaalf personen. Luchten wordt professioneel begeleid door externe medewerkers.back
webmail
© 2015 Thomas Vleeshouwers