Familie

Familie en vriendenkring staan voor de moeilijke opdracht om te kiezen voor de gepaste professionele begeleiding van moeder, vader, partner en vriend. Betrokkenen, onder wie mantelzorgers, voelen zich vaak schuldig, onmachtig, moe en triestig. De rollen zijn veranderd: partner, vriend, moeder of vader is zorgenkind geworden.

Wij vinden het noodzakelijk hierover met familie en vrienden te spreken, om te luisteren naar angsten en noden. Voor een optimale werking en een begeleiding op maat, is het belangrijk om samen te zoeken naar de betekenis van het halve woord, de woedeaanval, de ongetemde vreugde. Familie en vrienden reiken ons het levensverhaal aan vanuit hun beleving.

Wij trachten te begeleiden in de lijn van dat verhaal om als het kan aansluitend een continuüm te vormen. Opdat een vertrouwensrelatie kan ontstaan en kan groeien, vinden er regelmatig formele en/of informele familiegesprekken plaats. Dit kan op initiatief van de verschillende partijen.

In een partnergroep waarin partners van huidige en overleden bewoners elkaar ontmoeten, kunnen zij steun vinden bij elkaar. Op regelmatige basis is er ook professioneel begeleide intervisie voor de partners.