Medewerkers

Elk huis evenals de Villa heeft een autonoom, multidisciplinair samengesteld team dat interdisciplinair functioneert. Elk team wordt aangestuurd door een verantwoordelijke en bestaat uit zorgkundigen en verpleegkundigen, een ergotherapeut, orthopedagoog, muziektherapeut, kinesitherapeut en huisarts. Het wordt logistiek ondersteund door verantwoordelijken voor schoonmaak en onderhoud van huis en tuin.

Ieder observeert, luistert, kijkt en brengt in vanuit eigen deskundigheid, beleving en ervaring. De verschillende disciplines leren van elkaar en vullen elkaar aan. Alle observaties worden samengebracht tijdens overlegmomenten (dagelijkse briefings en wekelijkse teamvergadering). Op maat van elke persoon met dementie worden duidelijke, éénduidige afspraken gemaakt. Dit biedt maximale garantie op een veilig, geborgen en gestructureerd kader waarbinnen elke persoon in zijn/haar eigen mogelijkheden wordt gestimuleerd en waar nodig ondersteund.

Het zoeken naar een professionele houding is een boeiende uitdaging en een evenwichtsoefening. Goede zorg en begeleiding op maat van mensen met dementie is onlosmakelijk verbonden met goede zorg en begeleiding op maat van de hulpverlener.
De ervaring leert dat deze manier van samen werken voor elke medewerker ook een groeikans kan inhouden.

Naast de wekelijkse teamvergadering is er op regelmatige basis professioneel begeleide intervisie. Voor verantwoordelijken is er supervisie.